Dostava lož ulja, plavog dizela i dizela

Molimo kupce plavog dizela da ne čekaju zadnje dane ove godine za narudžbu, nego da naruče gorivo ranije, kako bi izbjegli gužvu.

Za narudžbe i upite u vezi trenutne cijene, kontaktirajte nas na naše brojeve telefona.