Euro benz logo

EURO BENZ
10020 Zagreb,
dr. Luje Naletilića

Tel: 01 6538-604
Fax: 01 6538-163
eurobenz1@gmail.com

Prodaja plina u bocama

Uz veliki broj usluga, uvidjeli smo i potrebu da prodajemo plin u bocama za kućanstvo od 10 i 7,5 kilograma.

Na prostoru za prodaju plina u bocama posjedujemo 200 vlastitih boca.

Galerija fotografija benzinske postaje EURO BENZ
Prodaja plina u bocama